อนุบาลนวมินทร์ รันนิ่ง มินิมาราธอน 2564

🌳 จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 🏆

🌳🏆กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อการศึกษา#โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี

อนุบาลนวมินทร์ รันนิ่ง มินิมาราธอน 2564 🌳🏆กิจกรรมเดินวิ่งการกุศล เพื่อการศึกษา#โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ อนุบาลค่ายนวมินทราชินี จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม 2564 ณ มณฑลทหารบกที่ 14 ค่ายนวมินทราชินี อ.เมือง จ.ชลบุรี วัตถุประสงค์🏫👨‍👧‍👦❤️ 1.เพื่อนำรายได้มาปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และระบบสุขาภิบาล ภายในโรงเรียน 2.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ให้ประชาชนได้รู้จักพื้นที่โรงเรียน ค่ายทหาร และพื้นที่ใกล้เคียง 3.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพเบื้องต้น และห่างไกลยาเสพติด 4.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างพลังสามัคคีของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยจัดให้มีระยะการแข่งขัน 2 ระยะ🏃‍♀‍🏃🏻‍♂‍ 🏅10 กิโลเมตร ปล่อยตัว 5.45น. 🏅5 กิโลเมตร ปล่อยตัว 6.10 น. (ทั้ง2ระยะ) ราคาค่าสมัคร 500 บาท ประเภทการแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1-5แบ่งรุ่นอายุดังนี้ ----------------- รุ่นอายุ ไม่เกิน 20 ปี ชาย/ หญิง รุ่นอายุ 21-29 ปี ชาย/ หญิง รุ่นอายุ 30-39 ปี ชาย/ หญิง รุ่นอายุ 40-49 ปี ชาย/ หญิง รุ่นอายุ 50-59 ปี ชาย/ หญิง รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป ชาย/ หญิง ** ระยะฟันรัน 5 กิโลเมตร รางวัลชนะเลิศ ชาย 5 หญิง 5 ไม่แบ่งรุ่นอายุ ** สิ่งที่จะได้รับ 1. เสื้อการแข่งขันผลิตโดยผ้า Micro polyester อย่างดี 2. เหรียญที่ระลึกเมื่อผ่านเข้าเส้นชัย สมัครได้ที่ https://www.runlah.com/events/anwm21 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่. 0943563542

ดูเพิ่มเติม เข้าสู้เว็บไซต์ โรงเรียน

Bar code